הגשת מועמדות לפרס האטלס לשנת 2019:

סף הכניסה: גיל החברה 2-10 שנים, סה"כ הכנסות מצטברות: מעל $1M ושווי חברה בהשקעה אחרונה: מעל $10M.
מסלולים: Medical Technology, Agrotech & Foodtech, Aviation & Space, AR-VR, Social & Media

שימו לב- הגשת המועמדויות הסתיימה ב23 באפריל 2019 בשעה 16:00