Powered by Formstack

הרשמה לאירוע האטלס בתאריך 15 במאי 2024 בשעה 17:00 במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
האירוע מיועד למנכ"לים, לסמנכ"לים וליזמים של חברות טכנולוגיה מובילות, מובילי החברות המתמודדות השנה ומוזמנים של נותני החסות והשותפים. 
הכניסה לאירוע מותנית בהרשמה ובקבלת אישור מטעם המארגנים. 

הגעה לאירוע כפופה לאישור שישלח במייל  – אין להגיע לאירוע ללא קבלת אישור.
לוח זמנים ותכנית האירוע כאן.