קריטריונים להגשת מועמדות לפרס האטלס לשנת 2018:

סף הכניסה: גיל החברה 2-10 שנים, סה"כ הכנסות מצטברות: מעל $1M ושווי חברה בהשקעה אחרונה: מעל $10M.
מסלולים: טכנולוגיה פיננסית (פינטק), בטחון וסייבר, טכנולוגיה רפואית (מדטק), תחבורה.

שימו לב- הגשת המועמדויות הסתיימה ב30 במאי 2018 בשעה 16:00

במשלוח הטופס הרינו לאשר את תקנון הפרוייקט